ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฟังก์ชันตรีโกณมิติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ตรีโกณมิติ}}
'''ฟังก์ชันตรีโกณมิติ''' ({{lang-en|Trigonometric function}}) คือ [[ฟังก์ชัน]]ของ[[มุม]] ซึ่งมีความสำคัญในการศึกษา[[รูปสามเหลี่ยม]]และปรากฏการณ์ในลักษณะเป็นคาบ ฟังก์ชันอาจนิยามด้วย[[อัตราส่วน]]ของด้าน 2 ด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก หรืออัตราส่วนของพิกัดของจุดบน[[วงกลมหนึ่งหน่วย]] หรือนิยามในรูปทั่วไปเช่น [[อนุกรมอนันต์]] หรือ[[สมการเชิงอนุพันธ์]] รูปสามเหลี่ยมที่นำมาใช้จะอยู่ใน[[ระนาบแบบยุคลิด]] ดังนั้น ผลรวมของมุมทุกมุมจึงเท่ากับ 180° เสมอ
 
29,034

การแก้ไข