ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนแม่จันวิทยาคม"

ไม่ใช่โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ประจำปี 2561 ตามประกาศที่ ศธ 04006/ว6005 http://www.e-newsbkk2.org/bkk2/forum/data/13/pic/1507.pdf
(ไม่ใช่โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ประจำปี 2561 ตามประกาศที่ ศธ 04006/ว6005 http://www.e-newsbkk2.org/bkk2/forum/data/13/pic/1507.pdf)
{{เรียงลำดับ|แม่จันวิทยาคม}}
[[หมวดหมู่:โรงเรียนในจังหวัดเชียงราย]]
[[หมวดหมู่:โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง]]
858

การแก้ไข