ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อโรงพยาบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* โรงพยาบาลรวมแพทย์ทุ่งสง ขนาด 25 เตียง
* โรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสง (กำลังก่อสร้าง)
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[โรงพยาบาลในประเทศไทย]]
* [[เทศบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช]]
* [[รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช]]
* [[รายชื่อวัดในจังหวัดนครศรีธรรมราช]]
 
== โรงพยาบาลสัตว์ ==
* โรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช [[คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย|คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีชัย]]
* โรงพยาบาลสัตว์เล็ก วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[โรงพยาบาลในประเทศไทย]]
* [[เทศบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช]]
* [[รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช]]
* [[รายชื่อวัดในจังหวัดนครศรีธรรมราช]]
 
== แหล่งข้อมูล ==
6,059

การแก้ไข