ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วรรณะ (ศาสนาฮินดู)"

แจ้งต้องการอ้างอิงด้วยสจห.
(แจ้งควรปรับการใช้ภาษาด้วยสจห.)
(แจ้งต้องการอ้างอิงด้วยสจห.)
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{แก้ภาษา}}
'''วรรณะ''' (สันสกฤต: वर्णः)ในหลักความเชื่อของ[[ศาสนาฮินดู]] ได้แบ่งคนที่อยู่เป็น 4 วรรณะ มีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปตามความสำคัญของแต่ละบุคคล เพื่อแบ่งหน้าที่ทางสังคม เรียงตั้งแต่สูงถึงต่ำคือ
8,862

การแก้ไข