ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าช็องจงที่ 1 แห่งโครยอ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
{{ชื่ออื่น|||พระเจ้าช็องจง}}
[https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%AD&action=edit แก้ไข]{{ชื่ออื่น|||พระเจ้าช็องจง}}
{{ใช้ปีคศ}}
{{Infobox Korean name
ผู้ใช้นิรนาม