ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อโรงพยาบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช"

===โรงพยาบาลชุมชน ===
* โรงพยาบาลท่าศาลา ขนาด 172 เตียง
* โรงพยาบาลปากพนัง ขนาด 6090 เตียง
* [[โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง]] ขนาด 90 เตียง
* โรงพยาบาลชะอวด ขนาด 60 เตียง
* โรงพยาบาลเชียรใหญ่ ขนาด 60 เตียง
* โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ขนาด 60 เตียง
* โรงพยาบาลปากพนัง ขนาด 60 เตียง
* โรงพยาบาลหัวไทร ขนาด 59 เตียง
* โรงพยาบาลพิปูน ขนาด 34 เตียง
538

การแก้ไข