ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นินนาท สินไชย"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
|rowspan="1" align="center"| 2546 ||align="center"| [[สี่แผ่นดิน]] ||align="center"| [[ช่อง 9]] ||align="center"| เนื่อง ||align="center"|
|-
|rowspan="1" align="center"| 2561 ||align="center"| [[ด้วยแรงอธิษฐาน]] ||align="center"| [[ช่อง 3]] ||align="center"| ไพโรจน์ ||align="center"|
|-
|}
1,130

การแก้ไข