ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระสุนทรธรรมเมธี (สุเทพ อาสโภ)"

* พ.ศ. 2546 ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอพลับพลาชัย และพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอพลับพลาชัย และสำเร็จการศึกษาผู้ใหญ่ ระดับ 4 โรงเรียนผู้ใหญ่ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ
* พ.ศ. 2552 ดำรงตำแหน่งเป็นรองเจ้าคณะ[[จังหวัดบุรีรัมย์]]<ref>http://www.mahathera.org/uploaded_pdf/c8-10300452_208.pdf</ref> และพระอุปัชฌาย์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์
* พ.ศ. 2561​2561 ดำรงตำแหน่ง​ผู้ปฏิบัติ​หน้าที่แทน​เจ้าคณะ​จังหวัด​บุรีรัม[https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1621814161227786&id=100001976535887 ย์]
 
===งานด้านการศึกษา===
ผู้ใช้นิรนาม