ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไตรพันธมิตร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* Triplice alleanza
* Tripla Alianță}}
| common_name = Central Powersไตรพันธมิตร
| status = [[Military allianceพันธมิตรทางการทหาร]]
| continent = Europeยุโรป
| year_start = 1882
| year_end = 1914
| image_map = Triple Alliance.png
| image_map_caption = ไตรพันธมิตรใน ค.ศ. 1913 แสดงในสีแดง
| capital = {{ublist|class=nowrap |''noneไม่มี'' {{smaller|(''[[de jureนิตินัย]]'')}} |[[Berlinเบอร์ลิน]] {{smaller|(''[[de factoพฤตินัย]]'')}}}}
| era = Belle Époqueยุคสวยงาม
| date_pre = 7 Octoberตุลาคม 1879
| event_pre = [[Dual Alliance (1879)|Dual Alliance]]<br/>{{smaller|(Germany{{\}}Austria-Hungary)}}
| event_start = Triple Alliance<br/>{{smaller|(Germany{{\}}Austria-Hungary{{\}}Italy}})
| event1 = Romania secretly joins
| date_event1 = 18 October 1883
| event_end = [[Dissolution (law)|Dissolved]]ยุบเลิก
| date_end = 28 Juneมิถุนายน
| p1 = Dual Alliance (1879)
| flag_p1 = Dual Alliance in 1914.png
| s1 = ฝ่ายมหาอํานาจกลาง
| s1 = Axis powers
| flag_s1 = Map of participants in World War IIWWI-re.png
| footnotes =
}}
9,829

การแก้ไข