ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาวไทยเชื้อสายเขมร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ขุนพล แสนใจน้อย ย้ายหน้า ไทยเชื้อสายเขมร ไปยัง ชาวไทยเชื้อสายเขมร ทับหน้าเปลี่ยนทาง)
 
== วัฒนธรรม ==
<gallery>
Example.jpg|คำอธิบายภาพ1
Example.jpg|คำอธิบายภาพ2
</gallery>
 
การแต่งกายของชาวไทยเขมรที่ถูกต้อง จะไม่มีการผสมผสานการแต่งกายแบบชาติพันธุ์ส่วยแต่อย่างใด การแต่งกายของชาวไทยเชื้อสายเขมรที่ถูกต้องสามารถเห็นได้ในจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์และนอกจากนี้ชาวไทยเชื้อสายเขมรดั้งเดิมจะไม่มีความเชื่อในเรื่องการจัดประเพณีบุญบั้งไฟอย่างที่ชาวไทยเชื้อสายเขมรในขุขันธ์ได้จัดขึ้น โดยปกติแล้วชาวไทยเชื้อสายเขมรดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ จะไม่มีการจัดประเพณีบุญบั้งไฟแต่อย่างใด เช่นเดียวกับชาติพันธุ์เขมรในกัมพูชา