ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา"

เพิ่มลิ้งค์เชื่อมไปยังหมวดหมู่ของตระกูลราชสกุล พึ่งบุญ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(เพิ่มลิ้งค์เชื่อมไปยังหมวดหมู่ของตระกูลราชสกุล พึ่งบุญ)
 
== ประวัติ ==
ปีติพงศ์ [[:หมวดหมู่:ราชสกุลพึ่งบุญ|พึ่งบุญ]] ณ อยุธยา เกิดเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2490 เป็นบุตรของนายเติมศักดิ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา กับนางประสพสาย พึ่งบุญ ณ อยุธยา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ จาก North East Missouri State University และนิติศาสตรบัณฑิต จาก[[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]] ระดับปริญญาโท MPA. จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสเตท และหลักสูตร[[วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร]] รุ่นที่ 33<ref>[http://www.hrdi.or.th/public/files/board/pitipong.pdf นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา]</ref>
 
ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา สมรสกับนางวัฒนพร พึ่งบุญ ณ อยุธยา (สกุลเดิม อินทรกฤษณ์) มีบุตร 1 คน
48

การแก้ไข