ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาวไทยเชื้อสายเขมร"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== วัฒนธรรม ==
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS4urPMumFVVrIn6-_8y9lYVTVwzFM1qMv_EMb1d-0745n-sewmR_LyOWPq
 
การแต่งกายของชาวไทยเขมรที่ถูกต้อง จะไม่มีการผสมผสานการแต่งกายแบบชาติพันธุ์ส่วยแต่อย่างใด การแต่งกายของชาวไทยเชื้อสายเขมรที่ถูกต้องสามารถเห็นได้ในจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์
 
===การแต่งกาย===