ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| caption =
| address = ถนนอุดรธานี-เลย [[อำเภอเมืองหนองบัวลำภู]] [[จังหวัดหนองบัวลำภู]] 39000
| abbr= น.พ. / NPK
| code = 1039101001
| establish_date = 3 เมษายน 2514
ผู้ใช้นิรนาม