ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ซูเปอร์ฮีโร่ ไทม์"

| 2014-2015
| [[ทคคิวเจอร์]]
| [[มาสค์ไรเดอร์ไกมุ]]<br/> [[มาสค์ไรเดอร์ไดร์ฟ|มาสค์ไรเดอร์ไดรฟ]]<br>
| ใช้เสียงผู้บรรยายของทคคิวเจอร์เป็นช่วงเปิดและปิดรายการ
|-
|2015-2016
|[[ขบวนการดาวกระจาย นินนินเจอร์|นินนินเจอร์]]
|[[มาสค์ไรเดอร์ไดรฟ|มาสค์ไรเดอร์ ไดรฟ]]
[[มาสค์ไรเดอร์โกสต์|มาสค์ไรเดอร์ โกสต์]]
|
|-
|2016-2017
|[[ขบวนการสัตว์ป่า จูโอเจอร์|จูโอเจอร์]]
|[[มาสค์ไรเดอร์โกสต์|มาสค์ไรเดอร์ โกสต์]]
[[มาสค์ไรเดอร์เอ็กเซด|มาสค์ไรเดอร์ เอ็กเซด]]
|
|-
|2017-2018
|[[ขบวนการอวกาศ คิวเรนเจอร์|คิวเรนเจอร์]]
|[[มาสค์ไรเดอร์เอ็กเซด|มาสค์ไรเดอร์ เอ็กเซด]]
[[มาสค์ไรเดอร์บิลด์]]
|มีการเปลี่ยนเวลาและลำดับการฉายจากเดิมที่ฉายเซนไตก่อน เป็น มาสค์ไรเดอร์ก่อนและตามด้วยซูเปอร์เซนไต
|-
|2018-2019
|[[ขบวนการจอมโจร ลูแปงเรนเจอร์ VS ขบวนการตำรวจ แพทเรนเจอร์|ลูแปงเรนเจอร์ VS แพทเรนเจอร์]]
|[[มาสค์ไรเดอร์บิลด์|มาสค์ไรเดอร์ บิลด์]]
|
|-
|}
ผู้ใช้นิรนาม