ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่ปูเปรี้ยว"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| ปู (วัยเด็ก) || || || ด.ญ.[[ชวัลรัตน์ เจนจิตรานนท์]]
|}
 
====นักแสดงสมทบ====
{| class = "wikitable
|-
ผู้ใช้นิรนาม