ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชวังหลวงเกียวโต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[ภาพ:Imperial Throne of Shishinden in Kyoto Imperial Palace.jpg|230px|thumb|ท้องพระโรงในพระที่นั่งชิชิน]]
 
'''พระราชวังหลวงเคียวโตะ''' ({{ญี่ปุ่น|京都御所|เคียวโตะ-โกะโชะโช}}, {{lang-en|Kyoto Imperial Palace}}) เป็นพระราชวังหลวงที่ตั้งอยู่ใน[[นครเคียวโตะ]] เป็นที่ประทับในอดีตของ[[จักรพรรดิญี่ปุ่น|องค์จักรพรรดิ]] ซึ่งจักรพรรดิทรงย้ายไปพำนักที่[[พระราชวังหลวงโตเกียว]]ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1869 โดยที่ในปัจจุบัน พระราชวังหลวงเคียวโตะเปิดให้สาธาณชนได้เช้าชมและท่องเที่ยว โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ[[สำนักพระราชวังญี่ปุ่น|สำนักพระราชวัง]]
 
พระราชวังเคียวโตะเป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นหลังสุดในนครเคียวโตะ โดยตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ[[เมืองหลวงญี่ปุ่น|นครหลวง]]เก่า [[เฮอังเกียว]] ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อทดแทนพระราชวังเดิมคือ '''[[พระราชวังหลวงเฮอัง]]''' ({{ญี่ปุ่น|大内裏|ได-ไดริ}}) ทีมีขนาดใหญ่กว่าและมีสภาพทรุดโทรม ซึ่งพระราชวังเดิมนี้ ตั้งอยู่ทางตะวันตกของพระราชวังเคียวโตะในปัจจุบัน พระราชวังเคียวโตะถูกลดบทบาทและความสำคัญไปมากในช่วง[[การปฏิรูปเมจิ]] ที่มีการย้ายนครหลวงไปยัง[[โตเกียว]]ในปี ค.ศ. 1869 อย่างไรก็ตามภายหลังจากนั้น [[จักรพรรดิไทโช]] และ [[จักรพรรดิโชวะ]] ก็ยังทรงประกอบ[[พิธีราชาภิเษก|พระราชพิธีบรมราชาภิเษก]]ที่พระราชวังแห่งนี้
ผู้ใช้นิรนาม