ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: ลบป้ายขาดความสำคัญ
{{ขาดความสำคัญ}}
{{กล่องข้อมูล โรงเรียน
| name = โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
| city = ตำบลนาอาน [[อำเภอเมืองเลย]] [[จังหวัดเลย]]
| zipcode = 42000 [[ประเทศไทย]] {{flagicon|Thailand}}
| abbr = ล.อ.ว. / LAW
| code = 1042520457
| establish_date = [[29 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2521]]
}}
 
'''โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา''' ({{lang-en|Loei Anukul Wittaya School}}), ([[อักษรย่อ]] : ล.อ.ว)เป็น[[โรงเรียนมัธยมศึกษา|โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง]]สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 [[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน]] [[กระทรวงศึกษาธิการ]] ตั้งอยู่เลขที่ 251 [[ถนนมลิวรรณ]] ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย<ref>[https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1042520457&Area_CODE=101719 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน]</ref>
 
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาเป็น 1 ใน 3 โรงเรียนของจังหวัดเลยที่เข้าร่วมในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของ สสวท. ร่วมกับ[[โรงเรียนเลยพิทยาคม]] และ[[โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย]] และยังเป็นโรงเรียนพี่น้องกับ[[โรงเรียนเลยพิทยาคม]] ซึ่งในทุกๆปี จะมีการแข่งขันฟุตบอลประเพณีโรงเรียนคู่พัฒนา เลยพิทย์-เลยอนุกูล ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2560 โดยใช้สนามกีฬาจังหวัดเลยเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน
! colspan="1" |จำนวนที่รับ
|-
|'''<small> ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted)</small>'''
|<small>1 ห้องเรียน</small>
|<small> 40 คน</small>
! colspan="1" |จำนวนที่รับ
|-
| rowspan="2" |'''<small>ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์</small>'''
|-
|<small>2 ห้องเรียน</small>
|-
|-
| rowspan="2" |'''<small>ห้องเรียนทั่วไป</small>'''
|-
|<small>2 ห้องเรียน</small>
!จำนวนที่รับ
|-
!'''วิทยาศาสตร์'''
! colspan="1" |3 ห้องเรียน
! colspan="1" |120 คน
|-
|'''<small>ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SC)</small>'''
|<small>1 ห้องเรียน</small>
|<small>40 คน</small>
|-
| '''<small>วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์</small>'''
|<small>2 ห้องเรียน</small>
|<small>80 คน</small>
|-
!'''คณิตศาสตร์'''
! colspan="1" |1 ห้องเรียน
! colspan="1" |40 คน
|-
| '''<small>คณิตศาสตร์-ภาษาศาสตร์</small>'''
|<small>1 ห้องเรียน</small>
|<small>40 คน</small>
|-
!'''ทั่วไป'''
! colspan="1" |2 ห้องเรียน
! colspan="1" |80 คน
|-
|'''<small>แผนการเรียนทั่วไป</small>'''
|<small>2 ห้องเรียน</small>
|<small>80 คน</small>
60

การแก้ไข