ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิธีรับเข้าเป็นคริสต์ศาสนิกชน"

แก้ไขจาก บัพติศฒา เป็น บัพติศมา
(ย้อนการแก้ไขที่ 6162570 สร้างโดย 223.204.212.217 (พูดคุย))
(แก้ไขจาก บัพติศฒา เป็น บัพติศมา)
[[ไฟล์:Cappella brancacci, Battesimo dei neofiti (restaurato), Masaccio2.jpg|thumb|การให้บัพติศฒาแก่ศมาแก่ Neophytes วาดโดย[[มาซัชโช]] เมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 15 ปัจจุบันเก็บอยู่ที่[[ฟลอเรนซ์]]]]
'''พิธีรับเข้าเป็น[[คริสต์ศาสนิกชน]]'''<ref>[http://rirs3.royin.go.th/coinages/ ศัพท์ประชากรศาสตร์], ราชบัณฑิตยสถาน</ref> (ศัพท์ประชากรศาสตร์) '''พิธีบัพติศมา'''<ref name="พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน">ราชบัณฑิตยสถาน, ''พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน'', พิมพ์ครั้งที่ 3, ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 88</ref> (ศัพท์โปรเตสแตนต์) หรือ '''ศีลล้างบาป'''<ref name="พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน"/> (ศัพท์คาทอลิก) ({{lang-en|Baptism}} มาจาก[[ภาษากรีก]] baptismos แปลว่า ''การล้าง'') เป็น[[พิธีศักดิ์สิทธิ์]]ใน[[ศาสนาคริสต์]] ทำขึ้นเพื่อรับ "[[คริสต์ศาสนิกชน|ผู้ที่เพิ่งรับเชื่อ]]" เข้าเป็นสมาชิกใหม่ของ[[คริสตจักร]]
 
44

การแก้ไข