ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หลอดฟลูออเรสเซนต์"

32564
(เพิ่มเลข ISBN สำหรับหนังสืออ้างอิง)
(32564)
เมื่อกระแส[[ไฟฟ้า]]ไหลผ่านหลอด จะกระตุ้นให้อนุภาคปรอทปล่อย[[รังสีเหนือม่วง]]ออกมา เมื่อรังสีนี้กระทบกับ[[สารเรืองแสง]]ที่ฉาบไว้ด้านในตัวหลอด สารเรืองแสงจะเปล่ง[[แสง]]สว่างที่มองเห็นได้ออกมา<ref name="พรรณชลัท-2548"/> และเนื่องจากไม่ได้เปล่งแสงโดยอาศัยความร้อน จึงมีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานมากกว่า[[หลอดไฟไส้]]
 
การใช้งานปกติจะติดตั้งคู่กับ[[บัลลาสต์]]และสตาร์ทเตอร์ เนื่องจากหลอดฟลูออเรสเซนต์จะต้องมีการอุ่นให้ไส้หลอดร้อน<ref name="พรรณชลัท-2548"/> และใช้แรงดันไฟฟ้าสูงในการจุดหลอดให้ติดในตอนแรก จอลดอลตัน
 
==อ้างอิง==
ผู้ใช้นิรนาม