ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตัวแปร (คณิตศาสตร์)"

(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
* '''ข้อมูลตัวแปรเดี่ยว (univariate data) ''' คือ มีตัวแปรเพียงตัวเดียวในการพิจารณา ตัวอย่างการพิจารณาตัวแปร เช่น การพิจารณาจากแผนภูมิแท่งความถี่(histogram), เส้นโค้งปกติ(normal distribution) เป็นต้น
* '''ข้อมูลตัวแปรคู่ (bivariate data)''' คือ มีตัวแปรสองตัว ในการพิจารณา ตัวอย่างเช่น การพิจารณา ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรX และ ตัวแปรY
* '''ข้อมูลตัวแปรพหุ (multivariate data)''' คือ ข้อมูลที่มีตัวแปร มากกว่าสองตัวแปรขึ้นไปหรือมากกว่า
 
== ดูเพิ่ม ==
ผู้ใช้นิรนาม