ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
}}
 
'''โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร''' ([[อักษรย่อ|ย่อ]]: น.พ.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำ[[จังหวัดหนองบัวลำภู]]เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 แบบสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) [[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน]] [[กระทรวงศึกษาธิการ]] และเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดหนองบัวลำภู ปัจจุบันมีอายุกว่า 47{{อายุ|2514|4|3}} ปี
 
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารเป็น 1 ในโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) ที่มีเพียง 3 แห่งในจังหวัดเท่านั้นได้แก่ [[โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร]] [[โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์]] และโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร และยังเป็น 1 ใน 2 โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษของจังหวัดหนองบัวลำภู ที่เข้าร่วมในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของ สสวท. ร่วมกับ[[โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร]]
60

การแก้ไข