ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| song = มาร์ชศรีบุญเรืองวิทยาคาร
| colours = {{color box|Deepskyblue}}{{color box|white}} [[ฟ้า]]-[[ขาว]]
| Hours_in_Day = 8 ชั่วโมง
| website = http://www.srw.ac.th/
}}
*ต้นปี 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ได้แต่งตั้ง นายเล็ก ขมิ้นเขียว ผู้อำนวยการ'''[[โรงเรียนนาวังศึกษาวิช]]''' อำเภอนาวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทน นางวิลาวัณย์ พรหมโส ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ'''[[โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร]]'''
 
ปัจจุบัน โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารเป็น 1 ในโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) และโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารยังเป็น 1 ใน 2 โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษของจังหวัดหนองบัวลำภู ที่เข้าร่วมในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของ สสวท. ร่วมกับ[[โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร]]
 
== หลักสูตรที่เปิดสอน ==
! colspan="1" |จำนวนที่รับ
|-
|'''<small> English integrated study </small>'''
|'''<small>EIS</small>'''
|<small>2 ห้องเรียน</small>
|<small>โครงการของ สสวท</small>
! colspan="1" |จำนวนที่รับ
|-
| rowspan="2" |'''<small>วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์</small>'''
| rowspan="2" |'''<small>วิทย์-คณิต</small>'''
|-
|<small>6 ห้องเรียน</small>
| <small>210 คน</small>
|-
| rowspan="2" |'''<small>ภาษา-เทคโนโลยี</small>'''
| rowspan="2" |'''<small>ภาษา-เทคโน</small>'''
|-
|<small>2 ห้องเรียน</small>
| <small>70 คน</small>
|-
| rowspan="2" |'''<small>สังคมศึกษา-การงานอาชีพ</small>'''
| rowspan="2" |'''<small>สังคม-การงาน</small>'''
|-
|<small>1 ห้องเรียน</small>
| <small>35 คน</small>
|-
| rowspan="2" |'''<small>ศิลปะ-พละศึกษา</small>'''
| rowspan="2" |'''<small>ศิลป์-พละ</small>'''
|-
|<small>1 ห้องเรียน</small>
! colspan="1" |240 คน
|-
|'''<small>วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์</small>'''
|'''<small>EIS</small>'''
|<small>1 ห้องเรียน</small>
|<small>โครงการของ สสวท</small>
|<small>30 คน</small>
|-
| '''<small>วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ </small>'''
|'''<small>Gifted</small>'''
|<small>1 ห้องเรียน</small>
|<small>โครงการของ สสวท</small>
|<small>30 คน</small>
|-
| '''<small>วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ </small>'''
|'''<small>วิทย์-คณิต</small>'''
|<small>6 ห้องเรียน</small>
|<small>โครงการของ โรงเรียน</small>
! colspan="1" |100 คน
|-
| '''<small>ภาษาศาสตร์</small>'''
|'''<small>ศิลป์-ภาษา</small>'''
|<small>2 ห้องเรียน</small>
|<small>โครงการของ โรงเรียน</small>
|<small>50 คน</small>
|-
| '''<small>กีฬาศึกษา</small>'''
|'''<small>ศิลป์-กีฬา</small>'''
|<small>1 ห้องเรียน</small>
|<small>โครงการของ โรงเรียน</small>
|<small>25 คน</small>
|-
| '''<small>เทคโนโลยี</small>'''
|'''<small>ศิลป์-เทคโน</small>'''
|<small>1 ห้องเรียน</small>
|<small>โครงการของ โรงเรียน</small>
60

การแก้ไข