เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

| 453,638 คน
| style="width:2.5%; background:#f0f0f0; border:1px solid white" | 12
| style="text-align:left; padding-left:5px;"| [[เขตอาไวรู|อาไวรูอะไวย์รู]] (Aveiro)
| 2,808 ตร.กม.
| 714,200 คน
| 451,006 คน
| style="width:2.5%; background:#f0f0f0; border:1px solid white" | 15
| style="text-align:left; padding-left:5px;"| [[เขตวีลาเรียล|วีลาเรียลรีอัล]] (Vila Real)
| 4,328 ตร.กม.
| 206,661 คน
|-
| style="width:2.5%; background:#f0f0f0; border:1px solid white" | 9
| style="text-align:left; padding-left:5px;"| [[เขตกัชแตลูบรังกู|กัชแตกัชเตลูบรังกู]] (Castelo Branco)
| 6,675 ตร.กม.
| 196,264 คน
ผู้ใช้นิรนาม