ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทรงกลม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
:<math>V = \frac{4}{3}\pi r^3</math>.
 
"ทรงกลมเป็นรูปทรงที่มีพื้นที่ผิวน้อยที่สุดในบรรดารูปทรงที่มีปริมาตรเท่ากัน และมีปริมาตรมากที่สุดในบรรดารูปทรงที่มีพื้นที่ผิวเท่ากัน" ประโยคนี้ไม่เป็นจริง เช่น พื้นที่ผิวของทรงกระบอก = พื้นที่ผิวของทรงกลมที่มี r เท่ากัน เพราะใช้สูตรเดียวกัน >>แต่เห็นได้ชัดว่าทรงกลมมีปริมาตรเพียง 2/3 ของทรงกระบอก เท่านั้น
 
[[หมวดหมู่:เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์]]
ผู้ใช้นิรนาม