ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพระยารามราฆพ (หม่อมหลวงเฟื้อ พึ่งบุญ)"

อ้างอิงแหล่งที่มาในหมวดของตำแหน่งของกรมมหรสพ เพิ่มไฮเปอร์ลิงค์ในหมวดของตำแหน่งในราชการ
(เพิ่ม Hyper Text Transfer Protocol ในลิงค์ที่ใช้อ้างอิง)
(อ้างอิงแหล่งที่มาในหมวดของตำแหน่งของกรมมหรสพ เพิ่มไฮเปอร์ลิงค์ในหมวดของตำแหน่งในราชการ)
=== ปฐมวัย ===
พลเอก พลเรือเอก เจ้าพระยารามราฆพ เดิมชื่อว่า หม่อมหลวงเฟื้อ พึ่งบุญ เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ [[5 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2433]] ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 10 ปีขาล ร.ศ.109 ที่บ้านถนนจักรเพชร จังหวัดพระนคร เป็นบุตร [[พระยาประสิทธิ์ศุภการ]] (หม่อมราชวงศ์ละม้าย พึ่งบุญ) กับ [[พระนมทัด]] (พระนมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) มีพี่น้องร่วมมารดา คือ
* ท้าวอินทรสุริยา (หม่อมหลวงหญิงเชื้อ พึ่งบุญ)
* ท่านเจ้าพระยารามราฆพ
* พลตรี [[พระยาอนิรุทธเทวา (หม่อมหลวงฟื้น พึ่งบุญ)]]
* ราชเลขานุการพิเศษ ในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
* ผู้บัญชาการโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์
* ผู้บัญชาการกรมมหรสพ (สำนักการสังคีต [[กรมศิลปากร]])<ref>http://www.finearts.go.th/performing/ประวัติและบทบาทหน้าที่.html</ref>
* อุปนายกผู้อำนวยการ [[วชิรพยาบาล|โรงพยาบาลวชิระ]] (คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล)
* กรรมการผู้จัดการแบงก์ลีฟอเทีย ([[ธนาคารออมสิน|ธนาคารออมสิน)]]<ref>https://www.gsb.or.th/about-us/bank-museum/ววฒนาการออมสน/ความเปนมา/ประวตธนาคาร.aspx</ref>
* กรรมการที่ปรึกษาสำหรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดี
* ผู้ช่วยสภานายกราชนาวีสมาคมแห่งกรุงสยาม
* สภานายกและกรรมการคณะฟุตบอลแห่งสยาม
* สภานายก[[ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์|ราชตฤณมัย]] แห่งสยาม
 
หลังการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้ว เจ้าพระยารามราฆพ จึงออกไปศึกษาต่อที่[[ประเทศอังกฤษ]] จนเปลี่ยนแปลงการปกครอง ถึงพ.ศ. 2477 จึงเดินทางกลับประเทศไทย ได้พำนักอยู่ที่บ้านบุญญาศรัย ถนนราชดำริ 1 ปี จึงมาพำนักที่[[ทำเนียบรัฐบาลไทย|บ้านนรสิงห์]] ถึงปี พ.ศ. 2484 ขายบ้านนรสิงห์ให้รัฐบาล แล้วย้ายไปพำนักที่บ้านท่าเกษม ตำบลบางขุนพรหม ถึงปี พ.ศ. 2505 จึงขายบ้านท่าเกษมให้กับ[[ธนาคารแห่งประเทศไทย]] (เป็นโรงพิมพ์ธนบัตร ในปัจจุบันนี้) ท้ายที่สุด ใน[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช|รัชกาลที่ 9]] ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานบ้านให้พำนัก ที่ถนนเจริญนคร ฝั่งธนบุรี ท่านขนานนามบ้านนี้ว่า "บ้านพระขรรค์ชัยศรี" และพำนัก ณ ที่นี้จนถึงอสัญกรรม
48

การแก้ไข