ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สายสุรี จุติกุล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
{{กล่องข้อมูล นักการเมือง
| name = รองศาสตราจารย์ ดร.สายสุรี จุติกุล
| image = Saisuree chutikul.jpg‎
| imagesize =
}}
 
'''รองศาสตราจารย์ ดร.สายสุรี จุติกุล''' ที่ปรึกษาด้านสตรี เด็ก เยาวชน การศึกษาและพัฒนาสังคมสำนักงานปลัด [[สำนักนายกรัฐมนตรี]] อดีต[[รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี]] พ.ศ. 2534 – 2535 รัฐบาลของนาย[[อานันท์ ปันยารชุน]] ในคณะรัฐมนตรีที่ 47 และคณะรัฐมนตรีที่ 49 และอดีตคณบดีคนแรกของ[[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]
 
==ประวัติ==
ดรรศ.สายสุรี จุติกุล เกิดเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ( Cum Laude ) สาขาดนตรีและสาขาการศึกษา จาก Whitworth College, Spokane, Washington [[สหรัฐอเมริกา]] ในระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษาจาก Indiana University [[สหรัฐอเมริกา]] และระดับปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาการศึกษาและแนะแนวจาก Indiana University [[สหรัฐอเมริกา]]
และสำเร็จการศึกษาจาก[[วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร]] รุ่นที่ 26
 
ด้านชีวิตครอบครัว ดรรศ.สายสุรี สมรสกับ รองศาสตรจารย์ ดร.[[กวี จุติกุล]] อดีตคณบดี[[คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]] บุตรธิดา 2 คน คือ
* นายกานต์ จุติกุล
* นางสาวสิรี จุติกุล
1,713

การแก้ไข