ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าสีหสุระที่ 2 แห่งอังวะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|religion = [[พุทธเถรวาท]]
|house = [[โมญีน]]
|succession = กษัตริย์ร่วมแห่งอังวะ
|reign = 1485 – 4 มีนาคม 1501
|predecessor = [[พระเจ้ามังฆ้องที่ 2|มังฆ้องที่ 2]]
{{มีอักษรพม่า}}
 
'''พระเจ้าสีหสุระที่ 2 แห่งอังวะ''' ({{lang-en|Thihathura II of Ava}}, 1474 – 1501) กษัตริย์ผู้ปกครองร่วมร่วมแห่ง [[อาณาจักรอังวะ]] โดยปกครองร่วมกับพระราชบิดาของพระองค์ [[พระเจ้ามังฆ้องที่ 2|มังฆ้องที่ 2]] เป็นเวลา 15 ปี. เมื่อพระชนมายุได้ 6 พรรษา, พระราชบิดาของพระองค์ได้ขึ้นสืบราชบัลลังก์แห่งอังวะพร้อมกับสถาปนาพระองค์เป็น [[ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง]]. ใน ค.ศ. 1485, ขณะพระชนมายุเพียง 11 พรรษาพระองค์ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ร่วม. พระองค์ประทับพระราชวังเดียวกับพระราชบิดาของพระองค์, พร้อมกับรับพระราชทานเศวตฉัตร (ฉัตรขาว) อันเป็นสัญลักษณ์ของผู้ปกครอง. พระองค์ปกครองร่วมกับพระราชบิดาของพระองค์เป็นเวลา 15 ปี แต่พระองค์สวรรคตเพียง 1 เดือนก่อนที่พระราชบิดาของพระองค์จะสวรรคต. พระเจ้ามังฆ้องที่ 2 ต้องเผชิญหน้ากับการก่อกบฏตลอดรัชสมัย, จึงสถาปนาพระราชโอรสเป็นกษัตริย์ร่วมเพราะต้องการความจงรักภักดีของพระราชโอรสของพระองค์. พระเจ้ามังฆ้องที่ 2 สวรรคตเมื่อวันที่ 7 เมษายน ค.ศ. 1501
 
== บันทึก ==
ผู้ใช้นิรนาม