ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ยูเนสโก"

เพิ่มขึ้น 1,085 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
ในฐานะประเทศสมาชิก ประเทศไทยได้ชำระเงินอุดหนุนองค์การเป็นประจำ โดยมีสัดส่วน ร้อยละ 0.335 โดยการตั้งงบประมาณไว้ที่กระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณปี [[พ.ศ. 2545]] ประเทศไทยได้ชำระค่าสมาชิกให้กับยูเนสโก เป็นจำนวน 35.18 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีเงินอุดหนุนสำนักงานส่วนภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ที่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ เงินอุดหนุนศูนย์ ICCROM ที่ประเทศอิตาลี และเงินอุดหนุนกองทุนมรดกโลก อีก 905,000 บาท
 
==Performance of Thailand in UNESCO==
{|class="wikitable sortable"
|-
!โครงการโดยยูเนสโก !! ขึ้นทะเบียนเฉพาะในนามประเทศไทย !! ขึ้นทะเบียนร่วมกับประเทศไทย
|-
|[[World Network of Biosphere Reserves|UNESCO World Network of Biosphere Reserves]] || 4 || {{sort|0|—}}
|-
|[[มรดกโลก|มรดกโลกโดยยูเนสโก]] || 5 || {{sort|0|—}}
|-
|[[ความทรงจำแห่งโลก|ความทรงจำแห่งโลกโดยยูเนสโก]] || 5 || {{sort|0|—}}
|-
|[[Global Geoparks Network|UNESCO Global Geoparks Network]] || {{sort|0|—}} || {{sort|0|—}}
|-
|[[Creative Cities Network|UNESCO Creative Cities Network]] || 2 || {{sort|0|—}}
|-
|[[มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม|มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดยยูเนสโก]] || {{sort|0|—}} || {{sort|0|—}}
|}
 
== อ้างอิง ==
37,387

การแก้ไข