ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยรามคำแหง"

| [[คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง|คณะสื่อสารมวลชน]] <small>(Faculty of Mass Communication)</small>
| 29 เมษายน พ.ศ. 2545
| {{color box|#90EE90}} [[สีเขียว|สีเขียวตองอ่อน]]
|
| [http://www.mac.ru.ac.th/ RU-MAC]
|-
| [[คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง|คณะทัศนมาตรศาสตร์]] <small>(Faculty of Optometry)</small>
| 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
| {{color box|#008000}} [[สีเขียว]]
|
| [http://www.opto.ru.ac.th/ RU-OPT]
|-
538

การแก้ไข