ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยรามคำแหง"

| [[คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง|คณะมนุษยศาสตร์]] <small>(Faculty of Humanities)</small>
| 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514
| {{color box|#FF7F00}} [[สีส้มแสด]]
| [http://www.human.ru.ac.th/ RU-HUM]
|-
| [[คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง|คณะศิลปกรรมศาสตร์]] <small>(Faculty of Fine and Applied Arts)</small>
| พ.ศ. 2550
| {{color box|#FFFDD0}} [[สีครีม|สีครีมทอง]]
|
| [http://www.faa.ru.ac.th/ RU-FAA]
|-
538

การแก้ไข