ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยรามคำแหง"

| {{color box|#B22222}} [[สีแดง|สีเลือดหมู]]
| [http://www.eng.ru.ac.th/ RU-ENG]
|-
| [[สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง|สถาบันการศึกษานานาชาติ]] <small>(Institute of International Studies)</small>
| พ.ศ. 2542
|
| [http://www.iis.ru.ac.th/ RU-IIS]
|-
| [[คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง|คณะสื่อสารมวลชน]] <small>(Faculty of Mass Communication)</small>
538

การแก้ไข