ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยรามคำแหง"

| {{color box|#B22222}} [[สีแดง|สีเลือดหมู]]
| [http://www.eng.ru.ac.th/ RU-ENG]
|-
| [[คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง|คณะศิลปกรรมศาสตร์]] <small>(Faculty of Fine and Applied Arts)</small>
|
|
| [http://www.faa.ru.ac.th/ RU-FAA]
|-
| [[คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง|คณะสื่อสารมวลชน]] <small>(Faculty of Mass Communication)</small>
|
| [http://www.mac.ru.ac.th/ RU-MAC]
|-
| [[คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง|คณะศิลปกรรมศาสตร์]] <small>(Faculty of Fine and Applied Arts)</small>
| พ.ศ. 2550
|
| [http://www.faa.ru.ac.th/ RU-FAA]
|-
| [[คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง|คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์]] <small>(Faculty of Human Resource Development)</small>
538

การแก้ไข