ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยรามคำแหง"

| [http://www.eng.ru.ac.th/ RU-ENG]
|-
| [[คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง|คณะศิลปกรรมศาสตร์]] <small>(Faculty of Fine and Applied Arts)</small>
|
|
| [http://www.faa.ru.ac.th/ RU-FAA]
|-
| [[คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง|คณะสื่อสารมวลชน]] <small>(Faculty of Mass Communication)</small>
| 29 เมษายน พ.ศ. 2545
|
| [http://www.mac.ru.ac.th/ RU-MAC]
|-
| [[คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง|คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์]] <small>(Faculty of Human Resource Development)</small>
| 18 กันยายน พ.ศ. 2552
|
| [http://www.hrd.ru.ac.th/ RU-HRD]
|-
| [[คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง|คณะทัศนมาตรศาสตร์]] <small>(Faculty of Optometry)</small>
| 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
|
538

การแก้ไข