ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยศรีปทุม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| ก่อตั้ง = {{วันเกิดและอายุ|2513|5|28}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2513/D/060/2081.PDF ราชกิจจานุเบกษาก่อตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนวิทยาลัยไทยสุริยะ]เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา</ref>
| ประเภท = [[สถาบันอุดมศึกษาเอกชน]]
| founder = ดร.สุข พุคยาภรณ์
| chairman = รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต
| อธิการบดี = ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน
| chairman = รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต
| anthem = บัวเบิกบาน
| tree = [[ปาล์ม|ปาล์มขวด]], [[บัวหลวง|ดอกบัวหลวงสีชมพู]]
ผู้ใช้นิรนาม