ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยรามคำแหง"

| {{color box|#FFFF00}} [[สีเหลือง]]
| [http://www.sci.ru.ac.th/ RUSC]
|-
| [[คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง|คณะรัฐศาสตร์]] <small>(Faculty of Science)</small>
| 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2517
| {{color box|#FF0000}} [[สีแดง]]
| [http://www.pol.ru.ac.th/ RUPC]
|-
| [[บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง|บัณฑิตวิทยาลัย]] <small>(Graduate School)</small>
538

การแก้ไข