ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยรามคำแหง"

|-
| [[คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง|คณะนิติศาสตร์]] <small>(Faculty of Law)</small>
| 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514
| {{color box|#FFFFFF}} [[สีขาว]]
| [http://www.law.ru.ac.th/ RULA]
|-
| [[คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง|คณะบริหารธุรกิจ]] <small>(Faculty of Business Administration)</small>
| 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514
| {{color box|#87CEEB}} [[สีฟ้า]]
| [http://www.ba.ru.ac.th/ RUBA]
|-
| [[คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง|คณะมนุษยศาสตร์]] <small>(Faculty of Humanities)</small>
| 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514
| {{color box|#FF7F00}} [[สีส้ม]]
| [http://www.human.ru.ac.th/ RUHU]
|-
| [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง|คณะศึกษาศาสตร์]] <small>(Faculty of Education)</small>
| 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514
| {{color box|#FFCBDB}} [[สีชมพู]]
| [http://www.edu.ru.ac.th/ RUED]
|-
| [[บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง|บัณฑิตวิทยาลัย]] <small>(Graduate School)</small>
538

การแก้ไข