ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยรามคำแหง"

| {{color box|#FFFFFF}} [[สีขาว]]
| [http://www.law.ru.ac.th/ RULA]
|-
| [[คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง|คณะบริหารธุรกิจ]] <small>(Faculty of Business Administration)</small>
| พ.ศ. 2514
| {{color box|#87CEEB}} [[สีฟ้า]]
| [http://www.ba.ru.ac.th/ RUBA]
|-
| [[บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง|บัณฑิตวิทยาลัย]] <small>(Graduate School)</small>
538

การแก้ไข