ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยรามคำแหง"

! colspan = "4" style = "background: #FFD700; " | มหาวิทยาลัยรามคำแหง
|-
! style= "background: #0000FF; color:white; " | สี
! style= "background: #0000FF; color:white; " | คณะ
! style= "background: #0000FF; color:white; " | จัดตั้งก่อตั้ง
! style= "background: #0000FF; color:white; " | สีประจำคณะ
! style= "background: #0000FF; color:white; " | หมายเหตุ
|-
| [[คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง|คณะนิติศาสตร์]] <br/> <small>(Faculty of Law)</small>
| พ.ศ. 2514
| {{color box|#FFFFFF}} [[สีขาว]]
| [[คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง|คณะนิติศาสตร์]] <br/> <small>(Faculty of Law)</small>
| คณะนิติศาสตร์ <small>(''2514–ปัจจุบัน'')</small>
| [http://www.law.ru.ac.th/ RULA]
|-
| [[บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง|บัณฑิตวิทยาลัย]] <br/> <small>(Graduate School)</small>
|
| [[บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง|บัณฑิตวิทยาลัย]] <br/> <small>(Graduate School)</small>
|
| [http://www.grad.ru.ac.th/ RUGS]
538

การแก้ไข