เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| order1 = [[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557|สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ]]
| term_start1= 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
| term_end1 = 14 มียาคม พ.ศ. 2561
| term_end1 =
| order3 = [[ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ]]
| term_start3 = 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ผู้ใช้นิรนาม