ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

อ้างอิง รัชกาลที่ ๖ มีพระราชดำรัสตอบว่า "แต่ในรัชสมัยพระองค์(ร.๕) ยังมีเหตุติดขัด" หมายถึงติดขัดทำให้ไม่สามารถสร้างมหาวิทยาลัยได้ จึงตีความได้ว่าไม่มี "มหาวิทยาลัย" ที่เกิดในรัชสมัย ร.๕ และไม่มีมหาวิทยาลัยอื่นในสยามที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าสถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นก่อนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(อ้างอิง รัชกาลที่ ๖ มีพระราชดำรัสตอบว่า "แต่ในรัชสมัยพระองค์(ร.๕) ยังมีเหตุติดขัด" หมายถึงติดขัดทำให้ไม่สามารถสร้างมหาวิทยาลัยได้ จึงตีความได้ว่าไม่มี "มหาวิทยาลัย" ที่เกิดในรัชสมัย ร.๕ และไม่มีมหาวิทยาลัยอื่นในสยามที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าสถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นก่อนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
|twitter={{URL|https://twitter.com/ChulalongkornU|@ChulalongkornU}}
}}
'''จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย''' เป็น[[มหาวิทยาลัย]]และ[[สถาบันอุดมศึกษา]]แห่งแรกของ[[ประเทศไทย]]<ref>"กำเนิดอุดมศึกษาไทย." กำเนิดอุดมศึกษาไทย - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ. Accessed March 05, 2018. http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=38&chap=3&page=t38-3-infodetail02.html.</ref><ref>มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย." มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ. Accessed March 05, 2018. http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=38&chap=3&page=t38-3-infodetail03.html.</ref><ref>University, C. (2017). หลักเฉลิมแห่งพระนคร – CU100. [online] CU100. Available at: http://www.cu100.chula.ac.th/story/หลักเฉลิมแห่งพระนคร/ [Accessed 21 Feb. 2018].</ref><ref>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ประวัติจุฬาฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 26 มีนาคม 2550. http://www.chula.ac.th/about/history (7 กรกฎาคม 2559 ที่เข้าถึง).</ref><ref name=":11">ราชกิจจานุเบกษา. “พระบรมราโชวาท ในการพระราชทานประกาศนียบัตรแก่เวชบัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๗๓.” ''เว็บไซต์ Ratchakitcha.'' 25 ตุลาคม 2473. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2473/D/2803.PDF (1 พฤษภาคม 2560 ที่เข้าถึง)</ref><ref name=":20">ราชกิจจานุเบกษา. “พระราชดำรัสตอบ ในวันพระราชพิธีก่อพระฤกษ์โรงเรียนข้าราชการพลเรือน ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๕๘.” ''ratchakitcha.soc.go.th.'' 23 มกราคม 2458. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2458/D/2573.PDF (15 มีนาคม 2561 ที่เข้าถึง).</ref> ตั้งอยู่ใน[[เขตปทุมวัน]] [[กรุงเทพมหานคร]]<ref name=":15">ราชกิจจานุเบกษา. “ พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตำบลปทุมวัน อำเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๔๘๒: Ratchakitcha .” ''เว็บไซต์ Ratchakitcha.'' 20 ตุลาคม 2482. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2482/A/1364.PDF (2 พฤษภาคม 2560 ที่เข้าถึง).</ref> ถือกำเนิดจาก "โรงเรียนสำหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือน" ที่[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้นภายใน[[พระบรมมหาราชวัง]] เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2442 พร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญ "[[พระเกี้ยว]]" มาเป็นเครื่องหมายประจำโรงเรียน<ref>ราชกิจจานุเบกษา. “พระราชกำหนดเข็มโรงเรียนข้าราชการพลเรือน.” ''เว็บไซต์ ratchakitcha.'' 17 พฤษภาคม 2457. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2457/A/129.PDF (21 เมษายน 2560 ที่เข้าถึง).</ref> การดำเนินงานของโรงเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2459 ([[ปฏิทินสุริยคติไทย|นับแบบเก่า]]) [[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ได้ทรงประดิษฐานขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย และพระราชทานนามว่า "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" เพื่อเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์เฉลิมพระเกียรติแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว<ref name=":20" /> สมเด็จพระบรมชนกนาถของพระองค์<ref>เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2460/A/20.PDF ประกาศ เรื่อง ประดิษฐานโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโอนไปขึ้นอยู่ในกระทรวงธรรมการ] . เข้าถึงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559</ref> นับตั้งแต่ พ.ศ. 2460 ถึงปัจจุบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีผู้บัญชาการและ[[อธิการบดี]]มาแล้ว 17 คน อธิการบดีคนปัจจุบัน คือ ศาสตราจารย์ ดร.[[บัณฑิต เอื้ออาภรณ์]]<ref name=":12" />
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทยจากหลายสถาบันจัดอันดับ ครอบคลุมทั้งด้านคุณภาพของมหาวิทยาลัย คุณภาพบัณฑิต คุณภาพด้านการวิจัย ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย คุณภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยในเขตเมือง และคุณภาพแยกตามรายวิชาอีก 27 รายวิชา<ref name=":2" /><ref name=":3" /><ref name=":4" /><ref name=":5" /><ref name=":6" /><ref name=":7" /><ref name=":8" /><ref>ขติยา, วรวิทย์, สุพัด, and ปริศนา. "จุฬาฯ ครองอันดับ 1 มหา'ลัยไทยติดต่อกันเป็นปีที่ 7 จากการจัดอันดับ QS." มติชนออนไลน์. March 21, 2017. Accessed March 22, 2017. http://www.matichon.co.th/news/503359.</ref><ref name=":18">ShanghaiRanking Consultancy. "Academic Ranking of World Universities 2017." World University Rankings - 2017 | Thailand Universities in Top 500 universities | . Accessed August 26, 2017. http://shanghairanking.com/World-University-Rankings-2017/Thailand.html.</ref>
 
==== การจัดอันดับโดย U.S. News & World Report ====
U.S. News & World Report นิตยสารการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับของสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกล่าสุด “Best Global Universities Rankings 2018” จากการสำรวจมหาวิทยาลัย 60 ประเทศทั่วโลก และมีเกณฑ์จัดอันดับหลายด้าน เช่น ชื่อเสียงการวิจัยในระดับโลก และระดับภูมิภาค สื่อสิ่งพิมพ์ การถูกนำไปอ้างอิง ความร่วมมือระหว่างประเทศ จำนวนบุคลากรระดับปริญญาเอก เป็นต้น โดยมีมหาวิทยาลัยของไทยติดอันดับ 6 แห่ง และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถูกจัดอันดับให้เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย และอันดับที่ 539 ของโลก<ref> [http://www.usnews.com/education/best-global-universities/thailand]</ref>
 
{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="24%" align="right"
331

การแก้ไข