ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เมงเยสีหตูที่ 2 แห่งตองอู"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{Infobox royalty
| type =
|birth_date = ประมาณ 6 สิงหาคม ค.ศ. 1550
| name = มหาธรรมราชา<br/> {{my|မဟာဓမ္မရာဇာ မင်းရဲသီဟသူ}} <br> <small>เมงเยสีหตูที่ 2 แห่งตองอู</small>
|birth_place = [[ตองอู]]
| image =
|succession = กษัตริย์แห่ง [[ตองอู]]
| caption =
| reign = ประมาณกุมภาพันธ์ 1597 – 11 สิงหาคม 1609
| coronation = 21 มีนาคม 1603
|coronation_place = พระราชวังหลวงแห่งตองอู
|predecessor =succession [[มังฆ้องที่ 2 = กษัตริย์แห่ง[[ตองอู|มังฆ้องที่ 2]]
| predecessor1 = [[มังฆ้องที่ 2 แห่งตองอู|มังฆ้องที่ 2]]
| successor = [[นัดจินหน่อง]]
|death_date = {{OldStyleDate|11 สิงหาคม|1609|1 สิงหาคม}}
| suc-type = ถัดไป
|issue = [[นัดจินหน่อง]]
|father =succession1 [[มังฆ้องที่ 2 = อุปราชแห่ง[[ตองอู|มังฆ้องที่ 2]]
| reign1 = มิถุนายน 1584 – ประมาณกุมภาพันธ์ 1597
|mother = [[:en:Laygyun Mibaya|Laygyun Mibaya]]
| predecessor1 = [[มังฆ้องที่ 2 แห่งตองอู|มังฆ้องที่ 2]]
|spouse = [[พระนางเมงเกงสอ|เมงเกงสอ]]
|issue successor1 = [[นัดจินหน่อง]]
|succession1 = อุปราชแห่ง [[ตองอู]]
| spouse = [[พระนางเมงเกงสอ|เมงเกงสอ]] <br> Myo Myat Hpone Wai
|reign-type1 = ดำรงพระยศ
| issue = [[นัดจินหน่อง]] <br> Minye Kyawswa of Toungoo <br> Minye Thihathu III <br> Minye Kyawhtin II of Kawliya <br> Khin Shwe Nan
|reign1 = มิถุนายน 1584 – ประมาณกุมภาพันธ์ 1597
| issue-link =
|predecessor1 = [[มังฆ้องที่ 2 แห่งตองอู|มังฆ้องที่ 2]]
| full name =
|successor1 = [[นัดจินหน่อง]]
| house = [[ราชวงศ์ตองอู|ตองอู]]
| father = [[มังฆ้องที่ 2 แห่งตองอู|มังฆ้องที่ 2]]
| mother = [[:en:Laygyun Mibaya|Laygyun Mibaya]]
| birth_date = ประมาณ 6 สิงหาคม ค.ศ. 1550
| birth_place = [[ตองอู]]
| death_date = {{OldStyleDate|11 สิงหาคม|1609|1 สิงหาคม}}
| death_place = [[ตองอู]]
| date of burial =
| place of burial =
| religion = [[พุทธเถรวาท]]
| signature =
}}
 
ผู้ใช้นิรนาม