ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมสมพันธุ์ บริพัตร ณ อยุธยา"

ย้อนการแก้ไขที่ 7416046 สร้างโดย Aroonsaha (พูดคุย)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ย้อนการแก้ไขที่ 7416046 สร้างโดย Aroonsaha (พูดคุย)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
บรรทัด 1:
{{Infobox Person
| name = หม่อมสมพันธ์ บริพัตร ณ อยุธยา
| image = ไฟล์:หม่อมสมพันธ์ บริพัตร.jpg
| caption = หม่อมสมพันธ์ และพระโอรส-ธิดา
| caption =
| birth_name =
| birth_date =
บรรทัด 24:
}}
 
'''หม่อมสมพันธ์ บริพัตร ณ อยุธยา''' (สกุลเดิม: ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา); (? ?) เป็นหม่อมใน[[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต]]
 
== ประวัติ==
บรรทัด 30:
 
หม่อมสมพันธ์ เสกสมรสกับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต มีพระโอรส-ธิดาสองคน เดิมทั้งหมดมีฐานันดรศักดิ์เป็น ''หม่อมเจ้า'' ครั้นในปี พ.ศ. 2470 [[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ยกพระบุตรของสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิตที่ประสูติแต่หม่อมสมพันธ์เป็น ''พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า'' ทั้งสาย<ref>{{cite journal|journal= ราชกิจจานุเบกษา |volume= 44 |issue= 0ก |pages= 253 |title= ประกาศตั้งพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า |url= http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2470/A/253.PDF |date= 8 มกราคม พ.ศ. 2453 |language= ไทย }}</ref> ได้แก่<ref>{{Cite web |url= http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1362055886& |title= รู้จักราชสกุล "บริพัตร" ต้นตระกูล คุณชายหมู - หม่อมเต่า เหตุผลต้องรับใช้กรุงเทพฯ ? |work= มติชนออนไลน์ |date= 28 กุมภาพันธ์ 2556 |accessdate= 26 กุมภาพันธ์ 2558}}</ref>
# [[อินทุรัตนา บริพัตร|พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอินทุรัตนา]] (2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2465 —2465—ปัจจุบัน) ลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อเสกสมรสกับร้อยเอก สมหวัง สารสาส<ref>{{cite journal|journal= ราชกิจจานุเบกษา |volume= 70 |issue= 15ก |pages= 755 |title= ประกาศสำนักพระราชวัง ที่ ๑/๒๔๙๖ เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ |url= http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2496/D/015/755_1.PDF |date= 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496 |language= ไทย }}</ref> มีบุตรด้วยกันสามคน ภายหลังได้หย่ากับสามี
# [[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์]] (15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466—10 เมษายน พ.ศ. 2546) เสกสมรสกับ[[หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา]] (สกุลเดิม: ณ ถลาง) มีบุตรด้วยกันสองคน หนึ่งในนั้นคือ [[หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร]] ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร<ref>{{cite web |url=http://www.prasong.com/การเมือง/เปิดขุมทรัพย์หม่อมราช/|title=เปิดขุมทรัพย์ "หม่อมราชวงศ์" วงการเมือง ใครรวยอู้ฟู่-ใครแฟ่บกว่าใคร?|author= |date=25 สิงหาคม 2555|work= |publisher=ประสงค์ดอตคอม|accessdate=26 กุมภาพันธ์ 2558}}</ref><ref>{{cite web |url=http://203.151.20.61/person/4635|title=สุขุมพันธุ์ บริพัตร|author= |date=|work= |publisher=ไทยรัฐ|accessdate=26 กุมภาพันธ์ 2558}}</ref>