ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เลขประจำตัวประชาชนไทย"

ย้อนการแก้ไขของ 223.24.172.102 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Tvcccp
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขของ 223.24.172.102 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Tvcccp)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
หมายถึงลำดับที่ของบุคคลในแต่ละกลุ่มประเภทเป็นการจัดลำดับว่าเป็นคนที่เท่าไรในกลุ่มของบุคคลนั้น ๆ
 
== ตัวเลขหลักที่ 131100024721513 ==
ตัวเลขหลักที่ 13 เป็น[[1311000247215|ตัวเลขตรวจสอบ]]ความถูกต้องของเลขทั้ง 12 หลักแรก
 
การคำนวณเลขหลักที่ 13 ของเลขประจำตัวประชาชน ใช้หลักการคำนวณ[[เลขคณิตมอดุลาร์]] จากเลข 12 หลักแรก
57

การแก้ไข