ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เลขประจำตัวประชาชนไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่ 7315291 สร้างโดย 1.47.104.159 (พูดคุย))
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
หมายถึงลำดับที่ของบุคคลในแต่ละกลุ่มประเภทเป็นการจัดลำดับว่าเป็นคนที่เท่าไรในกลุ่มของบุคคลนั้น ๆ
 
== ตัวเลขหลักที่ 131311000247215 ==
ตัวเลขหลักที่ 13 เป็น[[1311000247215|ตัวเลขตรวจสอบ]]ความถูกต้องของเลขทั้ง 12 หลักแรก
 
การคำนวณเลขหลักที่ 13 ของเลขประจำตัวประชาชน ใช้หลักการคำนวณ[[เลขคณิตมอดุลาร์]] จากเลข 12 หลักแรก
ผู้ใช้นิรนาม