ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ท่าอากาศยานหัวหิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ในปี พ.ศ. 2561 สายการบินแอร์เอเซียมาเลเซีย(AK) ได้ดำเนินการเปิดเส้นทางบินตรงแบบประจำ ระหว่างท่าอากาศยานหัวหินไปกลับ ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์<ref>[http://www.ryt9.com/s/iq05/2681850 เตรียมเปิดเส้นทางบินใหม่ หัวหิน-มาเลเซีย]</ref>โดยทำการบินด้วยเครื่องบินแบบ [[แอร์บัส เอ320]] ส่งผลให้ท่าอากาศยานหัวหินกลับมามีสายการบินพาณิชย์เปิดให้บริการอีกครั้ง หลังจากสายการบินกานต์แอร์มีปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตในการทำการบินไปก่อนหน้านี้ ซึ่งนับว่าเป็นท่าอากาศยานแห่งที่ 11 ของประเทศไทย ที่ให้บริการรองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ
 
=== สายการบินที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน ===
*** ปัจจุบันไม่มีสายการบินพาณิชย์เปิดให้บริการในเส้นทางนี้ ***
 
=== สายการบินที่จะเปิดให้บริการในอนาคต===
{{airport-dest-list
|[[แอร์เอเชียมาเลเซีย]] | [[ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์]]
'''เริ่มให้บริการเที่ยวบินแรกวันที่ 18 พฤษภาคม 2561'''
|[[บัดเก็ทไลนส์ แอร์อินเตอร์]] | [[ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง]]
'''เที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำ Air Charter'''
}}
 
=== สายการบินที่เคยเปิดให้บริการ ===
 
{{airport-dest-list
|[[นกมินิ]] | [[ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง]]
67

การแก้ไข