ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระราชาธิบดีชญาเนนทระแห่งเนปาล"

== ทรงถูกถอดถอน ==
เมื่อมีการฟื้นฟูรัฐสภาตามระบอบประชาธิปไตยอีกครั้งในเดือน[[เมษายน]] [[พ.ศ. 2549]] พระองค์จึงทรงถูกลดพระราชอำนาจและพระราชสถานะลง<ref>[http://news.sanook.com/world/world_94256.php ราชวงศ์เนปาลปัดกษัตริย์สละบัลลังก์] เดลินิวส์ วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 11:49 น.</ref> โดยก่อนการสละราชบัลลังก์ ก็ได้มีกระแสข่าวเกี่ยวการสละราชบัลลังก์และเสด็จไปประทับต่างประเทศ โดยจะยกราชสมบัติแก่เจ้าชายหริทเยนทรา พระราชนัดดา เนื่องจากทรงไม่พอพระทัยในตัวมกุฎราชกุมารมากนัก<ref>[http://news.sanook.com/world/world_148547.php ล้มราชวงศ์เนปาล] ข่าวสด วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2550 02:01 น.</ref> และทรงสละราชสมบัติอย่างเป็นทางการในวันที่ [[28 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2551]] เนื่องจาก[[สภาร่างรัฐธรรมนูญแห่งเนปาล]] (Constituent Assembly of Nepal) ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศจากรูปแบบ[[ราชอาณาจักร]]มาเป็น[[สาธารณรัฐประชาธิปไตย]]
 
==เครื่องราชอิสริยาภรณ์==
{{ม.ป.ช.}}
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม