ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภิรมย์ กมลรัตนกุล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| footnotes =
}}
'''ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล''' เป็นนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<ref>ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ''ratchakitcha.soc.go.th.'' 05 มีนาคม 2561. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/049/11.PDF (07 มีนาคม 2561 ที่เข้าถึง).</ref> กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/205/111.PDF</ref> อดีตอธิการบดี[[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] และ[[นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ]] สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2545 อดีตคณบดี[[คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] และผู้อำนวยการ[[โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์]] [[สภากาชาดไทย]]
 
== ประวัติ ==
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://cai.md.chula.ac.th/med23/md23news/pirom/outstanding%20researcher/index.html ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร. ภิรมย์ กมลรัตนกุล นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2545 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์]
 
 
{{เริ่มกล่อง}}
ผู้ใช้นิรนาม