ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายนามนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| imagesize = 150px
| image = Pirom.jpg
| incumbent = ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ [[ภิรมย์ กมลรัตนกุล]]
| incumbentsince = [[5 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2561]]
| style =
| '''20''' || [[ไฟล์:Charas.jpg|100px]] || ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ '''[[จรัส สุวรรณเวลา]]''' || [[พ.ศ. 2544]] || [[6 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2555]] ||<ref>ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ''ratchakitcha.soc.go.th.'' 29 พฤศจิกายน 2544. [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00040200.PDF] (07 มีนาคม 2561 ที่เข้าถึง).</ref><ref>ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ''ratchakitcha.soc.go.th.'' 12 มกราคม 2547. [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00138416.PDF] (07 มีนาคม 2561 ที่เข้าถึง).</ref><ref>ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ''ratchakitcha.soc.go.th.'' 22 ธันวาคม 2548. [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/00180347.PDF]  (07 มีนาคม 2561 ที่เข้าถึง).</ref><ref>ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ''ratchakitcha.soc.go.th.'' 13 พฤศจิกายน 2550. [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/D/115/22.PDF] (07 มีนาคม 2561 ที่เข้าถึง).</ref>
|-
| '''21''' || [[ไฟล์:สุชาดา กีระนันทน์.jpg|100px]] || ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิง '''[[สุชาดา กีระนันทน์]]''' || [[7 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2555]] || [[57 มีนาคมกุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2561]] ||<ref>ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ''ratchakitcha.soc.go.th.'' 1 กุมภาพันธ์ 2555. [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/035/4.PDF] (07 มีนาคม 2561 ที่เข้าถึง).</ref><ref>ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ''ratchakitcha.soc.go.th.'' 25 กุมภาพันธ์ 2558. [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/046/2.PDF] (07 มีนาคม 2561 ที่เข้าถึง).</ref>
|-
| '''22''' || [[ไฟล์:Pirom.jpg|frameless|134x134px]] || ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ '''[[ภิรมย์ กมลรัตนกุล]]''' || [[7 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2561]] || ปัจจุบัน ||<ref>ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ''ratchakitcha.soc.go.th.'' 05 มีนาคม 2561. [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/049/11.PDF] (07 มีนาคม 2561 ที่เข้าถึง).</ref>
|22
|[[ไฟล์:Pirom.jpg|frameless|134x134px]]
|ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์'''[[ภิรมย์ กมลรัตนกุล]]'''
|[[5 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2561]]
|ปัจจุบัน
|<ref>ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ''ratchakitcha.soc.go.th.'' 05 มีนาคม 2561. [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/049/11.PDF] (07 มีนาคม 2561 ที่เข้าถึง).</ref>
|}
 
* [[รายนามอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
 
{{นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย}}
 
{{นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย}}
[[หมวดหมู่:นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
[[หมวดหมู่:รายนามบุคคล]]
ผู้ใช้นิรนาม