ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ย้อนการแก้ไขของ 49.49.179.210 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Payajam
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขของ 49.49.179.210 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Payajam)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
| ชื่อย่อ = จุฬาฯ / Chula, CU
| คำขวัญ = ความรู้คู่คุณธรรม {{เทาเล็ก|(ทางการ)}} <br /> เกียรติภูมิจุฬาฯ คือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชน {{เทาเล็ก|(ไม่เป็นทางการ)}}<ref>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ชาวจุฬาฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 26 มีนาคม 2549. http://w3.chula.ac.th/about/cupeople/index.htm (7 กรกฎาคม 2559 ที่เข้าถึง)</ref>
| established = {{วันเกิดและอายุ|2460|3|26}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา. “พระบรมราชโองการ ประกาศ ใช้วันที่ ๑ มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่: ราชกิจจานุเบกษา.” ราชกิจจานุเบกษา . 1 มกราคม 2484. กฎหมายอาญาแพ่งรัชกาลที่7(ลูกพระยา)http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2484/A/31.PDF (19 มีนาคม 2560 ที่เข้าถึง).</ref> {{เทาเล็ก|(ตามปฏิทินสากล)}} <br /> 26 มีนาคม พ.ศ. 2459<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2460/A/21.PDF ประกาศกระทรวงธรรมการ เรื่อง รวมโรงเรียนราชแพทยาลัยเข้ากับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย], เล่มที่ 34, หน้า 21, วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2460.</ref> {{เทาเล็ก|(ตามปฏิทินแบบไทยและราชกิจจานุเบกษา)}}
| ประเภท = [[สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ]]
| chairman = [[ภิรมย์ กมลรัตนกุล|ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล]]<ref>ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ratchakitcha.soc.go.th. 05 มีนาคม 2561. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/049/11.PDF (07 มีนาคม 2561 ที่เข้าถึง).</ref>