ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
# ประสูติแต่'''คุณหญิงพลับ ศิลานนท์''' เจ้าน้องนางเธอของคุณหญิงแสงพระชายาในกรมพระรามอิศเรศ พระธิดาองค์ที่สองใน[[สมเด็จเจ้าฟ้าศิลา]] พระราชโอรสพระองค์ที่ 8 ของ[[สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี]] มีพระโอรส และพระธิดา รวม 5 พระองค์
#* หม่อมเจ้าชายสัตบุศ อิศรเสนา สมรสกับเจ้าหญิงในวงศ์เจ้าเจ็ดตน มีธิดาคือ เจ้ารถแก้ว ณ ลำพูน<ref>{{cite web |url= http://library.cmu.ac.th/ntic/picturelanna/detail_picturelanna.php?picture_id=1988 |title= แม่เจ้ารถแก้ว ณ ลำพูน |author= |date=|work= |publisher= ภาพล้านนาในอดีต |accessdate= 23 ตุลาคม 2557}}</ref>
#* หม่อมเจ้าชายกระจ่าง อิศรเสนา มีบุตรคือ หม่อมราชวงศ์หญิงนาฏ อิศรเสนา, พระไชยบูรณ์ (หม่อมราชวงศ์สังกวาศ อิศรเสนา), หม่อมราชวงศ์เทโพ อิศรเสนา และ หม่อมราชวงศ์ประยูร อิศรเสนา
#* หม่อมเจ้าชายกระจ่าง อิศรเสนา
#* หม่อมเจ้าชายจันตรี อิศรเสนา มีบุตรคือ ร้อยเอก หม่อมเทวาธิราช (หม่อมราชวงศ์แดง อิศรเสนา), ร้อยเอก หม่อมราชวงศ์มุ้ย อิศรเสนา, หลวงราชดรุณรักษ์ (หม่อมราชวงศ์สอาด อิศรเสนา), พระวรภัณฑ์ภักดี (หม่อมราชวงศ์เหมือน อิศรเสนา) และ หม่อมราชวงศ์ไหม อิศรเสนา
#* หม่อมเจ้าชายจันตรี อิศรเสนา เสกสมรสกับหม่อมสวน อิศรเสนา ณ อยุธยา
#* หม่อมเจ้าหญิงไม่ปรากฏพระนาม
#* หม่อมเจ้าชายเสาวรศ อิศรเสนา มีบุตรคือ เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ (หม่อมราชวงศ์เย็น อิศรเสนา), หม่อมราชวงศ์ยิ้ม อิศรเสนา และ หม่อมราชวงศ์หญิงสนิท อิศรเสนา
#* หม่อมเจ้าชายเสาวรศ อิศรเสนา
# ประสูติแต่'''หม่อมแจ้ง อิศรเสนา ณ อยุธยา'''
#* หม่อมเจ้าชายทองคำ อิศรเสนา มีบุตรคือ หม่อมราชวงศ์สวัสดิ์ อิศรเสนา
#* หม่อมเจ้าหญิงอรชร อิศรเสนา (พ.ศ. 2372-2428)<ref>{{cite journal|journal= ราชกิจจานุเบกษา |volume= 1 |issue= 51 |pages= 453 |title= ข่าวตาย |url= http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2427/051/453.PDF |date= 1 มกราคม พ.ศ. 2428 |language= ไทย }}</ref><br>
#* หม่อมเจ้าชายสาย อิศรเสนา มีบุตรคือ หม่อมราชวงศ์ศรี อิศรเสนา และ หม่อมราชวงศ์สุข อิศรเสนา
# ประสูติแต่'''หม่อมพุ่ม อิศรเสนา ณ อยุธยา'''
#* หม่อมเจ้าหญิงอิน อิศรเสนา
ผู้ใช้นิรนาม